Het Witte Paard is gekend voor hun revueshows, hun ambiance en hun gezellige sfeer. Naast dat zijn er nog tal van redenen om langs te gaan!